Notice: Undefined index: activity_group in C:\Inetpub\vhosts\sbycom.work\reg.sbycom.work\info\activity_open_list.php on line 3

Notice: Undefined index: s in C:\Inetpub\vhosts\sbycom.work\reg.sbycom.work\info\activity_open_list.php on line 6
ระบบทะเบียนนักเรียนและสารสนเทศนักเรียน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
   

กิจกรรมที่เปิดประจำปี 2561 เทอม 1

  ประเภทกิจกรรม    
  กลับ
 
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ครูผู้สอน ห้องเรียน จำนวนที่รับ รับแล้ว ต้องการรับอีก แสดงรายชื่อ
จำนวนกิจกรรมทั้งหมด
Notice: Undefined variable: num_rows in C:\Inetpub\vhosts\sbycom.work\reg.sbycom.work\info\activity_open_list.php on line 124
กิจกรรม