ค้นหานักเรียน

  เลขประจำตัวนักเรียน จัดเรียงตาม
  ชื่อ นามสกุล
  ชั้น ห้อง
       
 
ลำดับ ชั้น ห้อง เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
Notice: Undefined variable: num_rows in C:\Inetpub\vhosts\sbycom.work\reg.sbycom.work\info\student_list.php on line 170
คน ชาย
Notice: Undefined variable: m in C:\Inetpub\vhosts\sbycom.work\reg.sbycom.work\info\student_list.php on line 170
คน หญิง
Notice: Undefined variable: f in C:\Inetpub\vhosts\sbycom.work\reg.sbycom.work\info\student_list.php on line 170
คน