Notice: Undefined index: subjects_open_id in C:\Inetpub\vhosts\sbycom.work\reg.sbycom.work\info\subjects_open_list.php on line 3

Notice: Undefined index: subjects_group in C:\Inetpub\vhosts\sbycom.work\reg.sbycom.work\info\subjects_open_list.php on line 6

Notice: Undefined index: subjects_class in C:\Inetpub\vhosts\sbycom.work\reg.sbycom.work\info\subjects_open_list.php on line 7

Notice: Undefined index: s in C:\Inetpub\vhosts\sbycom.work\reg.sbycom.work\info\subjects_open_list.php on line 8
ระบบทะเบียนนักเรียนและสารสนเทศนักเรียน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
   

วิชาเพิ่มที่เปิดประจำปี 2560 เทอม 1

  ระดับชั้น กลุ่มวิชา
  กลับ
 
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับชั้น กลุ่มวิชา ครูผู้สอน ห้องเรียน จำนวนที่รับ รับแล้ว ต้องการรับอีก แสดงรายชื่อ
จำนวนวิชาทั้งหมด
Notice: Undefined variable: num_rows in C:\Inetpub\vhosts\sbycom.work\reg.sbycom.work\info\subjects_open_list.php on line 139
วิชา